دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منوی کاربران
راهنمای ارباب رجوع
صفحه اصلي > بخشنامه ها > بخشنامه داخلی 
 
 

ردیف

تاریخ

شماره

موضوع

حوزه صدور

19 96/4/11 33481/د/1396

دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی کارکنان (غیرهیئت علمی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی سال 1396

(پیوست صورتجلسه کمیته شماره 29)

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
18 96/4/11 33481/د/1396

اصلاحیه دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی زبان خارجی 1396

(پیوست صورتجلسه کمیته شماره 29)

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
17 94/12/24 13124/د/1395

دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی کارکنان (غیرهیئت علمی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی سال 1395

(پیوست صورتجلسه کمیته شماره 25)

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

16

93/12/19

13218/ص/1393

بازنگری دستورالعمل شرایط انتخاب مدرسین دوره های  آموزشی و نحوه پرداخت حق التدریس

(پیوست صورتجلسه کمیته شماره 22)

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

15

93/10/27

15779/د/1393

دستورالعمل برگزاری دوره های آموزش در محل کار و نمونه فرم پیشنهادی 

(پیوست صورتجلسه کمیته شماره 21)

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

14

93/9/18

12148/د/1393

دستورالعمل برگزاری کلیه دوره های آموزش پس از اخذ مجوز از کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

13

91/6/14

2228/204

دستورالعمل سقف سالیانه و نحوه پذیرش ساعات دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

12

91/3/8

885/204

دستورالعمل گردش کار گواهینامه های الکترونیکی پایان دوره های آموزشی که از مراجع معتبر صادر می گردند.

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

11

91/3/2

1139/200

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

10

90/3/2

745/204

دستورالعمل نحوه معرفی کارکنان به مراکز و موسسات آموزشی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

9

89/7/4

1247/204

دستورالعمل شرایط انتخاب مدرسین دوره های آموزشی کارکنان و نحوه پرداخت حق التدریس 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

8

89/1/31

 182/204

 دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی کارکنان در سطح دانشگاه طی سال1389

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

7

88/12/11

2887/204

احتساب سمینار و همایش دوره های باز آموزی آموزش مداوم جامعه پزشکی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

6

88/10/28

2599/204

دستور العمل مشمولین گواهینامه نوع دوم

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

5

88/6/9

1269/204

دستوالعمل اجرایی اعطای گواهینامه نوع دوم، نحوه همترازی تألیفات، تحقیقات، پیشنهادات ترجمه کتب ومقالات

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

4

88/4/31

993/204

ضوابط احتساب ساعات آموزشی دوره های قبل از سال1379

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

3

88/3/12

523/204

شرایط و ضوابط پذیرش و تأیید دوره های آموزشی مداوم جامعه پزشکی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

2

88/3/3

389/204

شرایط و ضوابط گذراندن دوره هایآموزشی کارکنان در سال1388

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

1

87/7/22

14651/200

دستورالعمل استفاده از مزایای آموزشی یکسال تعجیل در ارتقاء گروه به ازای 176 ساعت آموزش مصوب

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

  تاريخ آخرين ويرايش صفحه : سه شنبه 20 تیر 1396    9:27:24

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.