دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منوی کاربران
راهنمای ارباب رجوع
صفحه اصلي > بخشنامه ها > سایر بخشنامه های دولتی 
 
 
 
 
 

ردیف

تاریخ

شماره

موضوع

حوزه صدور

6

14/11/92

18819/92/200

اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

5

2/3/91

2619/91/200

دوره های آموزشی غیرحضوری بصورت پخش رادیویی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

4

23/3/90

6643/206

شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب وانتصاب مدیران حرفه ای

تصویب نامه شورای عالی اداری

3

19/8/88

74270/1/200

شرایط محاسبه امتیازات آموزشی مشمول گواهینامه نوع دوم

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

2

27/7/98

67773/1803

مجوز اعزام شاغلین رشته های پزشکی و پیراپزشکی مشمول آموزش های مداوم جامعه پزشکی به دوره های مربوطه

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

1

20/1/85

6326/1803

دستورالعمل آموزشی کارکنان دولت (آیین نامه اجرائی مادهء 54 و بندهای د و ه ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه(

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.